Booking.com
Romania Libera

Ce drepturi are pacientul cu privire la datele sale medicale

ce-drepturi-are-pacientul-cu-privire-la-datele-sale-medicale

În contextul apariției unor instrumente noi și extrem de eficiente de diagnostic (ecografia, RMN-ul, CT-ul etc.) și de tratament (antibiotice, laser, chirurgie endoscopică etc.), în ultimii ani, medicul a devenit responsabil în relația sa cu pacienții. Astfel, dacă diagnosticul stabilit sau tratamentul pe care îl aplică nu sunt în acord cu standardele de îngrijire și tratament de la acel moment și astfel cauzează un prejudiciu pacientului (material sau moral), cel din urmă poate introduce în justiție fie o acțiune civilă, fie o plângere penală pe temeiul culpei profesionale (medicale), pentru repararea prejudiciului.

Cu toate acestea, înainte de a supune speța justiției, este de preferat ca pacientul să solicite unității sanitare în cadrul căreia a urmat tratamentul medical comunicarea documentelor medicale personale, întocmite în cadrul unității sanitare pentru a le analiza.

Prezenta ulterior unui specialist (avocat in malpraxis medical sau medic legist) – care în urma studierii acestor acte medicale vor fi în măsură să îl îndrume pe pacient spre calea legală pentru obținerea unor juste despăgubiri.

Potrivit Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, pacientul are acces la datele sale medicale personale. Totodată, și Norma din 2016 de aplicare a Legii nr. 46/2003 stipulează că unităţile sanitare din România trebuie să asigure accesul nestânjenit al pacienţilor la datele medicale personale.

Pacientul poate solicita aceste documente, completând formularul „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale„, prevăzut în anexa nr. 3 a Normei de aplicare a Legii 46/2003 și înregistrarea cererii la unitatea sanitară (spital de stat sau spital/clinică privată). Este necesară completarea acestui formular în două exemplare, unul pentru spital și unul pentru pacient, în măsura în care cererea e înregistrată la spital. Există, bineînțeles, și opțiunea trimiterii cererii prin intermediul poștei sau poștei electronice, la adresele de e-mail oficiale ale unităților sanitare.

În cuprinsul formularului din anexa nr. 3 din Norma de aplicare, pacientul va indica documentele medicale care le solicită. În cazul unei internări spitalicești, pacientul va solicita foaia de observație clinică generală, întrucât unitatea medicală are obligația de a întocmi, cu ocazia internării, fiecărui pacient o foaie de observație clinică generală (F.O. sau F.O.C.G.), în cuprinsul căreia vor fi anexate toate documente medicale.

Potrivit dispozițiilor legale, eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării și după completarea de către pacient a formularului „Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 4 la Normă. Cea din urmă dispoziție pare în prezent desuetă, întrucât există nenumărate mijloace prin care pacientul poate practic confirma primirea acestor documente medicale.

Există posibilitatea legală ca pacientul să desemna o altă persoană (membru de familie, avocat etc.) căreia să îi fie comunicate documentele medicale solicitate. Pentru aceasta este nevoie de completarea anexei nr. 5 la Normă ”Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”.

Dacă unitatea medicală refuză să comunice documentele medicale solicitate sau le comunică documentele doar în parte, pacientul are posibilitatea de a chema în judecată unitatea sanitară pentru a solicita obligarea acesteia la comunicarea tuturor documentelor medicale, în temeiul dispozițiilor legale menționate anterior. Instanța competentă să soluționeze o asemenea cerere este judecătoria de la sediul unității sanitare, iar taxa de timbru aferentă acestei cereri de chemare în judecată este în cuantum de 20 de lei.

Sursă date: tarau.ro

Articolul Ce drepturi are pacientul cu privire la datele sale medicale a aparut prima data pe România Liberă.

SUS