Booking.com
Adevarul

IT-ul şi comerţul, în topul celor mai concurențiale sectoare economice

it-ul-si-comertul,-in-topul-celor-mai-concurentiale-sectoare-economice

Topul sectoarelor eco­no­mice cu cea mai mare concurenţă din Ro­mânia este condus de servi­ciile de consul­tanţă IT, comer­cializarea de îmbră­căminte şi încălţăminte şi canalele TV cu plată.

SUS